ระบบ FM200 ทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับบริษัทชั้นนำใการติดตั้งระบบดับเพลิง

                ระบบ FM200 เป็นหนึ่งในระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่ได้รับความนิยมในบริษัทหรือองค์กรที่ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลัก ด้วยเพราะข้อดีหลาย ๆ อย่างที่ตัวระบบนี้มี ทำให้ FM200 กลายมาเป็นระบบมาตรฐานที่ถูกนำไปติดตั้งไว้ในบริษัทชื่อดังมากมาย ทั้งยังเป็นระบบที่ได้รับการรับรองในมาตรฐาน UL/FM จากการใช้สารเคมีและวิธีดับเพลิงแบบเฉพาะที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี และสำหรับบริษัทที่กำลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนหรือหันมาใช้ระบบดับเพลิงตัวนี้อยู่ ข้อสำคัญต่อไปนี้คือคุณสมบัติดี ๆ ของระบบที่จะช่วยให้การตัดสินใจของเราง่ายขึ้น

ระบบ FM200 กับคุณสมบัติที่บริษัทชั้นนำเลือกใช้

สารดับเพลิงที่ไม่เป็นอันตราย

                จุดเด่นประการแรกของระบบ FM200เลยก็คือเรื่องของสารดับเพลิง ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นอันตรายกับสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะกับสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมาก ๆ อย่างพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งภายในนั้นจะมีไฟล์ข้อมูลสำคัญของบริษัทเก็บไว้มากมาย หรือจะเป็น Server ของบริษัทที่บริษัทหวงมาก ๆ ก็ไม่ต้องกังวลเพราะสารเคมีของระบบนี้จะไม่ทำอันตรายกับของสำคัญที่ว่ามานี้เลยแม้แต่น้อย ทำให้ได้รับความนิยมที่จะถูกนำไปใช้กับการติดตั้งในห้องทำงาน Server Room หรือ Data Center ไปจนถึงการติดตั้งให้ห้องไฟฟ้าและห้องควบคุมระบบต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัย และที่ดีอีกอย่างก็คือการไม่ทำอันตรายกับคนซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เป็นข้อกำหนดของการเลือกติดตั้งระบบดับเพลิงของแต่ละบริษัท ที่ถือว่าคนเองก็เป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่มีค่าและสำคัญมาก ๆ ด้วยเหตุนี้เองทำให้ระบบที่ว่านี้เลือกใช้สารเคมีที่พิเศษ และมีค่าความปลอดภัยที่สูงกว่าการดับเพลิงด้วยวิธีแบบทั่วไป

สุดยอดความสามารถในการระงับเพลิง

                นอกจากการเลือกใช้สารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนและอุปกรณ์สำคัญของระบบ FM200แล้ว ตัวระบบนี้ก็ยังมีการออกแบบมาให้มีความสามารถในการดับเพลิงที่ดีเยี่ยม ในการยับยั้งไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ในสถานที่ระบบนี้จะสามารถทำการลดปริมาณความร้อนที่มีอยู่ในเชื้อเพลิงให้ลดน้อยลง ส่งผลให้เพลิงไม่สามารถทำลายหรือละลายวัตถุที่อาจติดไฟได้ง่าย ทั้งยังสามารถทำการลดปริมาณของก๊าซออกซิเจนในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ ซึ่งออกซิเจนก็คือปัจจัยสำคัญของการเผาไหม้ ถ้าออกซิเจนน้อยเพลิงก็จะไม่สามารถลุกลามได้ และสุดท้ายกับการหยุดปฏิกิริยาลูกโซ่ในการเกิดเพลิงไหม้ ช่วยให้ไฟไม่สามารถที่จะกระจายตัวในวงกว้าง ช่วยลดโอกาสการเกิดความเสียหายได้เป็นอย่างดี

                ระบบ FM200 เป็นระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ ที่เป็นการเลือกใช้สารดับเพลิงที่ไม่เป็นอันตรายต่อทั้งทรัพย์สินและคน รวมไปถึงความสามารถในการระงับเพลิงที่เป็นเลิศ ตัวระบบ FM200 นี้เองก็ยังขึ้นชื่อว่าเป็นระบบดับเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสุด ๆ กับการใช้สารสะอาดที่เป็นก๊าซสังเคราะห์ ซึ่งสามารถระงับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว มีค่าความปลอดภัยและเป็นมิตร ไม่ทำลายชั้นโอโซน มีความเข้มข้นของสารดับเพลิงที่น้อย ไม่นำไฟฟ้า ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ทิ้งสิ่งตกค้าง ทั้งยังสามารถที่จะเลือกติดตั้งได้ในระบบอัตโนมัติหรือระบบควบคุมก็สามารถเลือกได้เช่นด้วยกัน