บริการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานมีราคาเท่าไหร่ และสำคัญอย่างไร

บริการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานมีสุขภาพที่ดีและพร้อมที่จะทำงาน ซึ่งรวมถึงการตรวจสุขภาพซึ่งแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญสามารถดำเนินการได้ และการตรวจอื่นๆ เช่น การทดสอบเอชไอวี การสแกน MRI เป็นต้น บางบริษัทยังทำการทดสอบยาและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เช่น ความดันโลหิตหรือการทดสอบระดับคอเลสเตอรอล เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนายจ้างที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนก่อนการจ้างงานทั้งหมดเพื่อที่พนักงานจะไม่ได้รับความประหลาดใจใด ๆ ในภายหลังในงาน  บริการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน รายการตรวจสุขภาพมีอะไรบ้าง?  บริการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานเป็นชุดของขั้นตอนมาตรฐาน การทดสอบ และการสังเกตทั่วไปที่ดำเนินการเพื่อตรวจสอบสภาพของสิ่งของ เมื่อพูดถึงร่างกายมนุษย์ แพทย์จะต้องตรวจสุขภาพผู้ป่วยเป็นระยะ ๆ และเปิดโอกาสให้ระบุความผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย โดยมีรายการตรวจสุขภาพดังนี้  ตรวจปอด  ตรวจหัวใจ  ตรวจสายตา  ตรวจเลือด  ตรวจร่ายกายทั่วไป  การสอบสุขภาพมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?  ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภท อายุ และสถานที่ตั้ง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับช่วงทางกายภาพต่อปีตั้งแต่ 1,000 – 3,000 บาท หากคุณมีโรคเรื้อรังหรือใช้ยาใด ๆ ราคาอาจสูงขึ้น มีการตรวจสุขภาพต่าง ๆ ที่คุณสามารถเลือกได้ในราคาที่แตกต่างกัน เช่น การตรวจทั่วไป (ใบรับรองแพทย์) มีราคา 300 – 500 บาท การตรวจสายตา 100 – 300 บาท หรือการตรวจโควิดที่อาจตรวจได้ฟรี หรือใช้ชุดเทสที่มีราคาไม่เกิน 300 บาท   การตรวจสุขภาพใครออกค่าใช้จ่าย  ส่วนมากนโยบายบริษัทจะมีการออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้พนักงาน หรือมีคอนแท็คกับโรงพยาบาลให้นำใบตรวจสุขภาพไปยื่นขอตรวจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ ส่วนน้อยที่ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพจะออกโดยผู้สมัครงานเอง การที่ผู้สมัครงานต้องออกค่าบริการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานเองนั้นพบเห็นได้มากในกรณีการสมัครงานแบบฟรีแลนซ์   การตรวจร่างกายช่วยในการระบุสภาวะสุขภาพที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนจำนวนมาก ไม่ใช่แค่ผู้ป่วยเรื้อรังเท่านั้น การตรวจนี้ทำให้มั่นใจว่าคุณมีสุขภาพที่ดีที่จะรับมือกับหน้าที่การงานของคุณ การระบุปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะต้องไปโรงพยาบาลจะเป็นประโยชน์ การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นว่าพนักงานเกือบ 85% ขาดงานเนื่องจากเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ พนักงานบางคนถึงกับโกหกว่าป่วยเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องทำงานโดยไม่ตั้งข้อสงสัย ขั้นตอนแรกในการปรับปรุงการเข้าทำงานในที่ทำงานคือการระบุปัญหาตั้งแต่เนิ่น ๆ และรับการรักษาก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาเฉียบพลันหรือเรื้อรัง และยังช่วยให้ตัวพนักงานสบายใจยิ่งขึ้นเมื่อทราบว่าสุขภาพของตนเองปกติดี