แนะนำการใช้งานเพาเวอร์แอมป์ ในเบื้องต้น

เพาเวอร์แอมป์ มีวิธีการใช้งานอย่างไร หลายท่าอาจสงสัย เพาเวอร์แอมป์ อยู่ในภาคของ output มีหน้าที่ขยายเสียงนั่นเอง ก่อนที่สัญญาณเสียงจะถูกส่งไปยังลำโพงใบต่างๆ ด้านหน้าของเพาเวอร์แอมป์หลักๆ แล้วมี 2 แบบ ได้แก่ แบบมีวอลลุ่ม บางรุ่นอาจอยู่ด้านหลัง แบบที่มีหน้าจอ สามารถดูรายละเอียดฟังก์ชันต่างๆ ได้ บางรุ่นมาพร้อมกับ DSP, EQ, Compressor, Crossover เป็นต้น

ด้านหลังเพาเวอร์แอมป์ ปกติแล้วจะมีด้วยกันสองส่วน ได้แก่ input ส่วนนี้รองรับสัญญาณมาจากมิกเซอร์ สำหรับแจ็คจะมีหลายรูปแบบทั้ง RCA, XLR, TS Phone อีกหนึ่งส่วนคือ output ส่วนนี้มีหน้าที่ส่งสัญญาณเสียงไปยังลำโพง มีแจ็ค 2 แบบ คือแบบ Speakon และ Binding Post

ข้อควรระวัง

การใช้เพาเวอร์แอมป์ มีข้อควรระวังคือ ให้สังเกตสถานะของไฟที่บ่งบอกสัญญาณขาเข้า ไฟสีเขียว-เหลือ ปกติ หากเป็นไฟสีส้ม-แดง หมายความว่าเราควรควบคุมสัญญาณ หรือลด GAIN จากสัญญาณต้นกำเนินเสียงเพื่อให้เหมาะกับแอมป์

เพาเวอร์แอมป์มีโหมดและฟังก์ชันอะไรบ้าง

Stereo

การใช้งานเพาเวอร์แอมป์ ต่อใช้งานแบบ Stereo ต้องต่อเข้ามาที่ input ของเพาเวอร์แอมป์แบบอิสระ แยกขวาและซ้าย พร้อมกับปรับสวิตซ์มายังโหมดดังกล่าว เสร็จแล้วต่อสายลำโพงมาที่ output ของแอมป์ ซ้าย ขวา Ch1 และ Ch2 ควบคุมวอลลุ่ม แยกอิสระกันเพื่อให้เสียงมีมิติ

Parallel

โหมดต่อไปเรียกว่า Parallel คือ การต่อแบบขนาน โดยต่อเข้ามาที่ input Ch1 หรือชาแนล 1 พร้อมปรับสวิสซ์มาที่โหมดนี้ แล้วทำการต่อสานลำโพงมาที่ output ของ Ch1 , Ch2 ควบคุมวอลลุ่ม ที่ชาแนล Ch1 ที่เดียวเท่านั้น

Bridge-Mono

โหมดนี้คือ Bridge-Mono การต่อด้วยโหมดนี้มีวัตถุประสงค์คือ การรวมแอมป์ Ch1 กับ Ch2 จะทำให้มีกำลังวัตต์ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในแต่ละรุ่นจะมีค่าแตกต่างกันออกไป บางรุ่น สูงสุดคือ 4 โอห์ม และ 8 โอห์ม โดยเราจะต่อมาที่ input Ch1 พร้อมปรับสวิสซ์มาที่โหมดนี้ หลังจากนั้นจึงต่อสานลำโพงมายัง output ของแอมป์ตรง Bridge ตามยี่ห้อของเพาเวอร์แอมป์กำหนดไว้ ขั้วบวกและขั่วลบ ควบคุมวอลลุ่มที่ Ch1 ที่เดียว

นี่ก็คือ การใช้งานเพาเวอร์แอมป์ในเบื้องต้น หวังว่าจะมีประโยชน์พอเป็นแนวทางให้กับใครหลายคนได้ อย่างไรก็ตาม มีหลายคนถามกันเข้ามาว่าเลือกเพาเวอร์แอมป์ยังไง ให้แมซต์กับลำโพง คำตอบคือ อย่างน้อยวัตต์ของเพาเวอร์แอมป์ต้องเท่ากับหรือมากกว่าวัตต์ของลำโพง หลักการง่ายๆ เลย อีกหนึ่งคำถามคือเราสามารถนำสายไฟ มาต่อแทนสายลำโพงได้ไหม สามารถทำได้ แต่ไม่ดีพอ เนื่องจากสายลำโพงมันถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการนำส่งสัญญาณได้ดีมากกว่าสายไฟทั่วไป ดังนั้น สายลำโพงจึงเหมาะกับงานในด้านเสียงโดยเฉพาะ ทางที่ดีไม่ควรใช้สายไฟทั่วไปเพื่อให้คุณภาพเสียงที่ได้นั้นดีที่สุด